images

108 names of Lord Krishna

108 names of Lord Krishna

1 ॐ कृष्णाय नमः। 55 ॐ मधुघ्ने नमः।
2 ॐ कमलानाथाय नमः। 56 ॐ मथुरा नाथाय नमः।
3 ॐ वासुदेवाय नमः। 57 ॐ द्वारका नायकाय नमः।
4 ॐ सनातनाय नमः। 58 ॐ बलीने नमः।
5 ॐ वसुदेवात्मजाय नमः। 59 ॐ वृन्दावनान्त सञ्चारिणे नमः।
6 ॐ पुण्याय नमः। 60 ॐ तुलसी दाम भूषनाय नमः।
7 ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः। 61 ॐ स्यमन्तक मणि हर्त्रे नमः।
8 ॐ श्रीवत्स कौस्तुभ धराय नमः। 62 ॐ नरनारायणात्मकाय नमः।
9 ॐ यशोदा वत्सलाय नमः। 63 ॐ कुब्जा कृष्णाम्बरधराय नमः।
10 ॐ हरये नमः। 64 ॐ मायीने नमः।
11 ॐ चतुर्भुजात्त चक्रासि गदा शंखाद्यायुधाय नमः। 65 ॐ परम पुरुषाय नमः।
12 ॐ देवकी नन्दनाय नमः। 66 ॐ मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय नमः।
13 ॐ श्रीशाय नमः। 67 ॐ संसार वैरिणॆ नमः।
14 ॐ नन्दगोप प्रियात्मजाय नमः। 68 ॐ कंसारयॆ नमः।
15 ॐ यमुनावेग संहारिणे नमः। 69 ॐ मुरारयॆ नमः।
16 ॐ बलभद्र प्रियानुजाय नमः। 70 ॐ नरकान्ताय नमः।
17 ॐ पूतना जीविताप हराय नमः। 71 ॐ अनादि ब्रह्मचारिणॆ नमः।
18 ॐ शकटासुर भन्जनाय नमः। 72 ॐ कृष्णा व्यसन कर्शकाय नमः।
19 ॐ नन्द व्रज जनानन्दिने नमः। 73 ॐ शिशुपाल शिरश्छेत्रे नमः।
20 ॐ सच्चिदानन्द विग्रहाय नमः। 74 ॐ दुर्यॊधन कुलान्तकाय नमः।
21 ॐ नवनीत विलिप्ताङ्गाय नमः। 75 ॐ विदुराक्रूर वरदाय नमः।
22 ॐ नवनीत वराय नमः। 76 ॐ विश्वरूप प्रदर्शकाय नमः।
23 ॐ अनघाय नमः । 77 ॐ सत्यवाचॆ नमः।
24 ॐ  नवनीत नवहारिणे नमः । 78 ॐ सत्य सङ्कल्पाय नमः।
25 ॐ मुचुकुन्द प्रसादकाय नमः। 79 ॐ सत्यभाम रताय नमः।
26 ॐ षोडश स्त्री सहस्रेशाय नमः। 80 ॐ जयीनॆ नमः।
27 ॐ त्रिभङ्गिने नमः। 81 ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः।
28 ॐ मधुराकृतये नमः। 82 ॐ जिष्णवे नमः।
29 ॐ शुक वागमृताब्धये नमः। 83 ॐ भीष्म मुक्ति प्रदायकाय नमः।
30 ॐ गोविन्दाय नमः। 84 ॐ जगद्गुरवॆ नमः।
31 ॐ योगिनांपतये नमः। 85 ॐ जगन्नाथाय नमः।
32 ॐ वत्सवात चराय नमः। 86 ॐ वॆणुनाद विशारदाय नमः।
33 ॐ अनन्ताय नमः। 87 ॐ वृषभासुर विध्वंसिने नमः।
34 ॐ धेनुकासुर भञ्जनाय नमः। 88 ॐ बाणासुर करान्तकाय नमः।
35 ॐ तृणीकृत तृणावर्ताय नमः। 89 ॐ युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः।
36 ॐ यमलार्जुन भञ्जनाय नमः। 90 ॐ बर्हि बर्हावतंसकाय नमः।
37 ॐ उत्ताल ताल भेत्रे नमः। 91 ॐ पार्थ सारथये नमः।
38 ॐ गोपगोपीश्वराय नमः। 92 ॐ अव्यक्ताय नमः।
39 ॐ योगीने नमः। 93 ॐ गीतामृत महोदध्ये नमः।
40 ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः। 94 ॐ कालीया फणिमाणिक्य रञ्जित श्री पदाम्बुजाय नमः।
41 ॐ इलापतये नमः। 95 ॐ दामॊदराय नमः।
42 ॐ परंज्योतिषे नमः। 96 ॐ यज्ञ भोक्त्रे नमः।
43 ॐ यादवेंद्राय नमः। 97 ॐ दानवॆन्द्र विनाशकाय नमः।
44 ॐ यदूद्वहाय नमः। 98 ॐ नारायणाय नमः।
45 ॐ वनमालीने नमः। 99 ॐ परब्रह्मणॆ नमः।
46 ॐ पीतवासिने नमः। 100 ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः।
47 ॐ पारिजातापहारकाय नमः। 101 ॐ जलक्रीडा समासक्त गॊपी वस्त्राप हारकाय नमः।
48 ॐ गोवर्धनाचलोधत्रे नमः। 102 ॐ पुण्य श्लॊकाय नमः।
49 ॐ गोपालाय नमः। 103 ॐ तीर्थपादाय नमः।
50 ॐ सर्वपालकाय नमः। 104 ॐ वॆदवॆद्याय नमः।
51 ॐ अजाय नमः। 105 ॐ दया निधयॆ नमः।
52 ॐ निरञ्जनाय नमः। 106 ॐ सर्व तीर्थात्मकाय नमः।
53 ॐ कामजनकाय नमः। 107 ॐ सर्वग्रह रूपीणॆ नमः।
54 ॐ कञ्ज लोचनाय नमः। 108 ॐ परात्पराय नमः।

 

Author